Kalender Lotgenotendag 2019

Lotgenoten contactdagen 2019
Graag liefst 14 dagen voor aanvang aanmelden. Bij te weinig deelnemers gaat de ontmoeting niet door.

Contactdag slachtoffers en nabestaanden; 23 februari in Breda.

Contactdag slachtoffers en nabestaanden; 11 mei in Den Haag.

Contactdag slachtoffers en nabestaanden; 15 juni in Breda.

Contactdag slachtoffers en nabestaanden; 14 september in Middelburg.

Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ( info@l-o-v.nl ) ontvangt u een uitnodiging.

Hier komen persoonlijke verhalen aanbod, waardoor mensen zich begrepen en gesteund voelen. Ervaringsdeskundigen die al veel achter de rug hebben en je attent maken op hoe om te gaan verzekering, politie ed. Op een lotgenotendag praten we elkaar niet alleen bij, maar doen we ook iets anders met elkaar: een etentje of uitje..

En, er is altijd deskundige begeleiding aanwezig.