Wetenschappelijke onderzoeken

5-07-2018


Breda, 11-06-2018

Wetenschappelijke onderzoeken verkeersdoden per jaar.

Het afgelopen jaar waren er ruim 650 verkeersdoden en 20.000 zwaargewonden. Dat ontwricht veel gezinnen, laat nabestaanden vaak met een trauma achter waaronder PTSS en kost de maatschappij miljoenen per jaar.
Over de verschillende oorzaken van de aanrijdingen is al veel gezegd. Een fractie van een seconde even naar een billboard kijken kan al fataal zijn. Toch is het aantal doden en gewonden, los van gedrag, ook terug te dringen met een aantal simpele aanpassingen waarvan wij er hier een aantal de revue laten passeren.

Ongevallen met vrachtwagens:
35% kan worden voorkomen door een simpel, wetenschappelijk bewezen systeem, verplicht te stellen voor vrachtwagens.

3200 aanrijdingen door vrachtauto’s per jaar.
72 verkeersdoden daardoor, vooral kinderen
655 zwaargewonden per jaar

ESC: Electronic Stability Control:
Is sinds 2014 verplicht in alle nieuwe auto’s. Prognose; in 2020 heeft 60 % van de auto’s een ESC.
Een vernufte chip die werkt als een soort ‘zwarte doos’ waar rijgegevens van de periode voor de aanrijding door kunnen worden uitgelezen. Dat leidt naar wetenschappelijke verwachting tot 10 verkeersdoden minder per jaar. Echter, het werkt net als met de tabaksindustrie; de auto-industrie houdt nu nog het kunnen uitlezen tegen.

MVO: Motorvoertuig Verlichting Overdag: Wordt sinds 2011 verplicht voor nieuwe auto’s. Veel fabrikanten hebben het al automatisch ingesteld bij het starten van de auto.
Volgens wetenschappelijk onderzoek spaart dat 10 mensenlevens per jaar.

Progressief boetesysteem:

Een progressief sanctiesysteem is gebaseerd op het principe dat overtredend gedrag sterker hoort te worden aangepakt naarmate het vaker wordt vertoond en structureel lijkt te zijn. De gedachte daarbij is dat herhaling van overtredend gedrag samengaat met een verhoogd ongevalsrisico; voor een aantal overtredingen (snelheidsovertredingen, alcoholovertredingen) is deze relatie inderdaad bekend.
Een scenario-analyse van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) wijst uit dat een progressief boetestelsel jaarlijks 5% van de verkeersdoden zou kunnen besparen. Uit hun onderzoek blijkt ook dat het publiek draagvlak voor de invoering van een algemeen puntensysteem groot is; ook lijkt er bij burgers en experts steun te zijn voor een progressief boetestelsel. Op 20 juni 2017 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd de mogelijkheid te onderzoeken om een progressief boetesysteem op kenteken in te voeren. Nu is “dat ga ik laten onderzoeken” een antwoord dat meestal door ministers wordt gegeven dus we zijn benieuwd. En vaak worden mensen dan teleurgesteld omdat er niks gebeurt. Dat het werkt is al onderzocht, dus een antwoord had ook kunnen zijn “ik ga dat laten uitvoeren”. Bij uitvoering zou dat ruim 3 levens per jaar gaan sparen.

De rol van snelheid

Op 60- en 80km/uur-wegen vindt in Nederland jaarlijks 41% van de dodelijke verkeersongevallen plaats. Snelheid speelt een belangrijke rol bij ongevallen en dat geldt zeker ook voor deze wegen: 60- en 80km/uur-wegen zijn over het algemeen niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht. Uit de ongevallenregistratie van de politie (BRON) blijkt dat 41% van de dodelijke verkeersongevallen in Nederland plaatsvindt op 60- en 80km/uur-wegen.

Naast een geloofwaardige weginrichting is snelheidshandhaving een beproefd middel om snelheden te reduceren. De indruk bestaat dat de snelheidshandhaving de laatste jaren onder druk is komen te staan, na een aanvankelijke toename vanaf begin deze eeuw. Daarnaast lijken innovaties die voor effectievere handhaving kunnen zorgen, vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet, terwijl ze mogelijk ook kansen bieden voor 60- en 80km/uur-wegen. Dat zou 26 levens per jaar sparen.


Nog geen cijfers in ons bezit van:
- het vergroten van de pakkans
- het totaal aantal aanrijdingen per jaar zonder zwaargewonden of dodelijke afloop.

Vrachtwagens: Dat spaart per jaar 727 levens waarvan 72 doden en 655 zwaargewonden.
ESC: Dat spaart per jaar 10 verkeersdoden. En een onbekend aantal zwaargewonden.
MVO: Dat spaart per jaar 10 verkeersdoden. En een onbekend aantal zwaargewonden.
Progressief Boetesysteem: Dat spaart per jaar 3 levens. En een onbekend aantal zwaargewonden.
De rol van snelheid: dat spaart 26 dodelijke ongevallen per jaar. En een onbekend aantal zwaargewonden

Plaats reactie: