Verkeersdoden in Nederland

22-06-2016

Verkeersdoden in Nederland

Geleidelijke daling aantal verkeersdoden

>

- Het aantal verkeersdoden in Nederland laat, na een stijging in de jaren vijftig en zestig, een daling zien sinds 1973. Deze daling komt onder andere door het invoeren van de gordelplicht, alcoholverbod, snelheidslimiet, fysieke scheiding kwetsbare verkeersdeelnemers, veiligere auto's
- In 1950 waren er ongeveer 1000 verkeersdoden. Het waren vooral veel voetgangers en fietsers en jongeren en kinderen
- Het aantal verkeersdoden steeg tot ruim 3000 in 1972. Toen vielen er juist veel verkeersdoden onder bromfietsers en auto-inzittenden
- In 2015 vielen er 621 doden in het verkeer in Nederland, nadat er in 2013 en 2014 twee jaar achtereen 570 verkeersdoden vielen. De minister laat onderzoeken wat de oorzaak is van deze stijging
- Het aantal verkeersdoden voor de meeste vervoersmiddelen is sinds 1973 gedaald. Alleen bij fietsers, motorfietsen en vracht- en bestelverkeer is er weinig daling in het aantal verkeersdoden te zien
- De meeste doden in het verkeer vallen onder jongeren en jongvolwassenen (16-24 jaar) en ouderen (65+)

Oudere mannelijke fietsers kwetsbaar

- In 2006 waren het het vooral jonge automobilisten die overleden bij een verkeersongeluk. In 2015 zijn het vooral oudere mannelijke fietsers
- Een kwart van de verkeersdoden is vrouw. Bijna de helft van de vrouwen overlijdt bij een ongeluk op de fiets.

Meeste ongelukken op wegvakken

- Er vallen meer verkeersdoden op wegvakken (stukken weg tussen kruispunten in) dan op kruispunten zelf, behalve op gemeentelijke wegen waar 50 km per uur gereden mag worden. (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
- Het aantal verkeersdoden op wegvakken stijgt vergeleken met andere verkeerslocaties

Let op! Hoe vaak iemand reist, de veiligheid van reizen (voertuig) en het rijgedrag van de bestuurder en andere weggebruikers hebben invloed op de aantallen verkeersdoden.

De Europese Raad voor Verkeersveiligheid (ETSC) heeft geconstateerd dat de stijging van het aantal verkeersdoden in Nederland te wijten is aan het minder vaak uitschrijven van bekeuringen door de politie.

Vaststellen verkeersdoden doet CBS

Tot 1996 werden alle verkeersdodenstatistieken gebaseerd op de registratie door de politie, Sinds 1996 wordt het bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS gebruikt hiervoor de gegevens van:
- doodsoorzaakformulieren van artsen
- dossiers van de rechtbank (parket) over niet-natuurlijke doodsoorzaken
- ongevalsrapporten die door de politie zijn opgemaakt (bestand ministerie Infrastructuur en Milieu)

Bron: Factsheet verkeersoden 2015 in Nederland

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Plaats reactie: