SWOV onderzoek snorfietsongevallen

10-10-2017

Onderzoek snorfietsongevallen op het fietspad

Op 2 oktober 2017 heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een rapport uitgebracht over snorfietsongevallen op het fietspad. SWOV heeft onderzocht hoe de ongevallen ontstaan en hoe ze te voorkomen zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de ongevallen vooral plaatsvinden op kruispunten tussen fietspaden en dat ze vooral leiden tot slachtoffers onder snorfietsers.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Soms is de snorfietser niet alert of neemt hij risico in een onoverzichtelijke situatie, maar het gebeurt ook dat de snorfietser geen voorrang krijgt of wordt gehinderd door een inzittende van een geparkeerde auto.

Om het aantal ernstige snorfietsongevallen te verminderen zijn meerdere maatregelen nodig. SWOV noemt onder meer het obstakelvrij maken van fietspaden en het aanpassen van de breedte van fietspaden.

Het rapport gaat ook in op de mogelijke verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan. Daarbij moet dan volgens SWOV wel rekening worden gehouden met de snelheidsverschillen tussen snorfietsers en het overige verkeer op de rijbaan. SWOV pleit ook voor een helmplicht voor snorfietsers en hun passagiers. Nederland is het enige land in Europa waar een snorfietser zonder helm kan rijden en uit het onderzoek blijkt dat snorfietsers bij ongevallen vaak hoofdletsel oplopen.

Er is momenteel wetgeving in de maak om snorfietsers in bepaalde gevallen te verplichten om de rijbaan te gebruiken. Daarbij is ook voorzien in een helmplicht.

SWOV wijst erop dat het niet mogelijk is om op voorhand definitieve uitspraken te doen over het effect dat de verplaatsing van snorfietsers naar de rijbaan zal hebben op de verkeersveiligheid. Veel hangt af van de locatie en de feitelijke snelheidsverschillen. Het feitelijk snelheidsgedrag en de verandering in risico moeten daarom volgens SWOV bij een verplaatsing zorgvuldig worden gemonitord en geanalyseerd.

Tekst: Franca Langeweg

Plaats reactie: