Rijbewijs innemen

26-01-2016

Open brief aan de tweede kamer,

De maatschappelijke discussie over de duur waarvoor een rijbewijs kan worden ingenomen bij veelplegers wordt steeds heftiger. Wij merken dat aan de vele reacties die wij krijgen. De tijd dat de wet gemaakt werd en vastgesteld dat 10 jaar een rijbewijs innemen het maximum was, ligt ver achter ons. Dat alcohol verslavend werkt weet iedere burger in dit land inmiddels wel. Wetenschappelijke onderzoeken hebben voldoende uitgewezen dat een te grote dosis alcohol niet alleen de werkelijkheid vervormt en het bewustzijn vernauwd, maar ook het geweten uitschakelt. En daardoor stappen alcohol verslaafden als zij teveel gedronken hebben weer even makkelijk achter het stuur. Ook als zij al meerdere keren een ongeluk veroorzaakt hebben en daarvoor gestraft zijn. Hun vernauwde bewustzijn laat hen telkens weer denken dat het ze nu niet zal gebeuren. De gemiddelde burger weet inmiddels ook dat je niet zomaar van een verslaving afkomt en dat zelf als het je lukt, de kans op terugval groot is.Verslaafden dienen tegen zichzelf beschermt te worden en hun potentiele verkeersslachtoffers dienen tegen hen beschermt te worden. Wij doen dan ook een dringend beroep op u de wet zodanig aan te passen dat hij beter past in de huidige tijd en een rijbewijs bij veelplegers desnoods levenslang kan worden ingenomen.
Hoogachtend,
Elly Winkel
Voorzitter LOV.

Plaats reactie: