Persbericht Fonds Slachtofferhulp

24-08-2015

​24 augustus 2015

Soms lees je in de krant een bericht over een geweldsdelict met ernstig letsel waarvoor twee of drie jaar cel is opgelegd, en op dezelfde bladzijde over een verkeersmisdrijf met dodelijke afloop waarbij de dader ervan afkomt met een taakstraf. Dat voelt krom en veroorzaakt behalve onbegrip en verdriet bij nabestaanden ook maatschappelijke verontwaardiging.
Fonds Slachtofferhulp vraagt zich af of er daadwerkelijk een scheefgroei is ontstaan tussen de straffen die worden gegeven. Want dan moet daar iets aan gebeuren vind het Fonds. Daarom laten zij dit onderzoeken door de Universiteit van Tilburg. Bent u slachtoffer of nabestaande van een verkeersmisdrijf waarbij de dader met een taakstraf wegkwam dan kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan dit onderzoek door een e-mail te sturen aan: ellywinkel@hotmail.com
De resultaten worden over een halfjaar verwacht.

Plaats reactie: