Nieuwsbrief December 2015

12-12-2015

nieuwsbrief December 2015

Op 3 augustus zijn we in gesprek gegaan met Stichting ARQ, een psychotrauma expertgroep, met als doel de samenwerking goed op elkaar af te stemmen. Wij vinden dat belangrijk omdat slachtoffers en nabestaanden soms pas jaren later merken dat ze nog met angsten te kampen hebben waarvoor psychologische begeleiding onontbeerlijk is.

Op 6 augustus hebben we gesproken met de juridische medewerkers van de ANWB. De bespreking was erop gericht te onderzoeken waar we elkaar kunnen aanvullen/steunen.

Op 7 augustus hebben we een kennismakingsgesprek gevoerd met de politieopleiding in Rotterdam.

Op 9 augustus stonden we met een informatiestand in Culemborg waar de Franse autodag gehouden werd. In totaal doneerde de bezoekers ruim 300 euro aan de LOV.

Op 5 september hebben we kennisgemaakt met het bestuur van de Stichting SVS. Gezamenlijk hebben we een brief naar de tweede kamer gestuurd over onze wederzijds pleiten voor invoering van een alcoholslot bij bestuurders die door overmatig alcohol gebruik iemand doodrijden of levenslang invalide maken, hetzij meerdere bekeuringen op hun naam hebben staan.

We hebben een aantal nieuwe locaties bezocht voor de jaarlijkse lotgenotendag omdat de locatie in de duinen van Den Haag gesloten is. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Hofboerderij in Wateringen. Een prachtig monument waarbij ook een leuke afgesloten speeltuin voor kinderen is.

Met verschillende leidinggevenden van Slachtofferhulp Nederland hebben we gesprekken gevoerd en goede samenwerkingsafspraken gemaakt. Dat heeft ertoe geleid dat we duidelijke samenwerkingsafspraken hebben en ook participeren we in de jaarlijkse Herdenking Verkeersslachtoffers in Zeeland.

Voor medewerkers van Slachtofferhulp Nederland hebben we twee workshops gegeven over de impact van een aanrijding op slachtoffers en hun familie en de ongelijkheid in het strafrecht.

Ook voor studenten pedagogie aan de Hoge School in Zeeland gaven we twee workshops.

Ons LOV team dat begin dit jaar uit 4 personen bestond is inmiddels uitgebreid tot 8 personen, naast onze vaste adviseurs. Op 14 november hebben we een middag “teambuilding” gehad waardoor we elkaar beter hebben leren kennen. Ieder heeft een (en soms meerdere) taak binnen het team en het is een fantastisch gemotiveerd team met hart voor verkeersslachtoffers en nabestaanden waar ik erg blij mee ben!

Veel mensen wisten de afgelopen periode de weg naar ons te vinden en hebben zich aangemeld. Soms hadden ze genoeg aan een advies per e mail van onze juridische adviseurs en soms waren een paar gesprekken voldoende om de hulp goed te borgen. Anderen willen graag meer contact met lotgenoten. En nog steeds konden we elke hulpvraag honoreren.

Elly Winkel,voorzitter LOV

Plaats reactie: