Hulp nodig?

4-09-2015

In 2014 promoveerde Joanne Mouthaan op haar onderzoek naar de geestelijke gezondheid van verkeersslachtoffers en nabestaanden. De onderzoeksgegevens van de studies beschreven in dit proefschrift zijn afkomstig uit het Trauma TIPS-project waar in totaal 852 volwassen letselpatiënten deelnamen. Zij werden een jaar lang gevolgd op het gebied van hun geestelijke gezondheid. Het gaat te ver om het hele rapport hier weer te geven.
Wel zegt het rapport ​dat de acute fase na traumatisch letsel hectisch is. Van het enen op het andere moment heeft het slachtoffer mogelijk te maken met de schok van de gebeurtenis, pijn, ambulancevervoer, medische onderzoeken en -meestal- ziekenhuisopname. Al ondergaat niet iedere patiënt dit bewust, wat volgt is de confrontatie met de gevolgen ervan: angst voor blijvende invaliditeit, zorgen over de financiële toekomst, soms ook zorgen over gewonde familieleden of zelfs rouw om het verlies daarvan.
Onmiskenbaar wordt de familie van de patiënt ook getroffen en moet omgaan met de schok van het gebeurde, bezorgdheid over de dierbaren en de gevolgen voor het dagelijks leven, mogelijk naast het eigen verdriet. Aandacht voor de psychologische gevolgen van alles komt hierdoor voor sommigen pas laat aan de orde.
Als LOV hebben we een goede samenwerking met psychische hulpverleners die hun sporen hebben verdiend in het behandelen van oorlogsslachtoffers, slachtoffers van mensenhandel en vluchtelingen. Zij hebben zich, met ons, verdiept in de impact die een verkeersmisdrijf op slachtoffers en nabestaanden heeft. Bovenop de toch al traumatische ervaring komt vaak nog eens de woede en ongeloof over de manier waarop de dader met zijn medeweggebruikers om is gegaan en vaak al langer omgaat. Dat gebrek aan respect voor andere levens is immers nauwelijks te verteren. Merkt u dat u niet van uw boosheid afkomt, soms bang bent, uw relaties met anderen veranderd is of u niet vrij meer voelt in uw omgang met anderen, bepaalde thema's vermijdt, neem dan gerust contact met ons op. We beschikken over een grote groep zeer deskundige hulpverleners die geen wachtlijst hebben. En vaak zijn enkele gesprekken voldoende om u "bevrijd" te voelen.

Plaats reactie: