Letselschadeuitkering en dan....

13-12-2016

Wij krijgen de laatste tijd nogal eens vragen van mensen die niet wisten dat zij in sommige gevallen belasting moeten betalen over het letselschadebedrag dat ze krijgen. We vroegen letselschadeadvocaat Reinboud Schoemaker om uitleg en deze mailde ons het volgende.

Ik wil u graag uitleg geven over belasting technische problemen bij de afwikkeling van een letselschade dossier.
Het is wel vreemd dat slachtoffers verbaasd zijn over het feit dat er een belastingaanslag volgt.
Bij een goede juridische dienstverlening moet de jurist/advocaat daar vóór de eindregeling cliënt goed en volledig over informeren.

Inkomstenbelasting

Veelal wordt een zaak gesloten met een belastinggarantie die de mogelijke aanslagen inkomstenbelasting dekt.
Wij hebben het nooit over verlies aan inkomen, maar altijd over verlies aan arbeidsvermogen.
Die schadepost is bedoeld om een financiële vergoeding te krijgen voor het verlies aan, lichamelijke of geestelijke, vermogens om arbeid te verrichten.

Voorbeeld

Een stratenmaker die zijn knie heeft gebroken, kan zijn werkzaamheden als stratenmaker niet meer verrichten. Hij lijdt verlies arbeidsvermogen. Vanwege de gebroken knie kan hij geen arbeid leveren (dat lichamelijke vermogen heeft hij niet meer). Dat levert hem een netto schadepost op in de inkomenssfeer. Deze vergoeding wordt aan cliënt netto betaalbaar gesteld. Hierover hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden, eenvoudigweg omdat het voor de fiscus geen bron van inkomsten is.
Om dit volledig af te zekeren, wordt er met de wederpartij een belastinggarantie opgesteld.
Dat houdt het volgende in: indien en voor zover de fiscus toch een belastingaanslag aan de cliënt oplegt, wordt die claim door de tegenpartij bij de fiscus betwist.
Mocht het zo zijn dat cliënt toch inkomstenbelasting moet betalen, dan zal de tegenpartij dat aan de fiscus betalen.
Dus zolang het maar gaat over verlies arbeidsvermogen, hoeft het slachtoffer aan het einde van de rit geen inkomstenbelasting te betalen.

Vermogensbelasting

Met vermogensbelasting wordt het iets moeilijker.
Stel een cliënt krijgt € 500.000,-- (voor geleden en toekomstig) verlies aan arbeidsvermogen in één keer op zijn bankrekening. Dan moet cliënt daarover wel 1,2% vermogensrendementsheffing aan de fiscus betalen.
Echter, of dat (1.2%) schade is, is de vraag.
Immers dit vermogen van € 500.000.-- wordt tegen een rente percentage op de bank weggezet en is onderhevig aan inflatie. De fiscus gaat ervan uit dat er 1,2% rendement gehaald wordt.
Als dat over de € 500.000,-- ook het geval is, moet dat aan de fiscus betaald worden.
Als er 2% rendement wordt gehaald, is er voor de cliënt zelfs een winst van 0,8%. Is er een rendement van 1% dan is er een verlies van 0,2%.

Veelal wordt er met de berekening van dit soort grote schades wel een fiscale component in de berekening verdisconteerd.
Het gaat er om dat je van tevoren je cliënt goed informeert over de eindafrekening in zo'n dossier en dat je het altijd hebt over verlies arbeidsvermogen.
Ik hoop hiermee uw vragen goed beantwoord te hebben.

Met vriendelijke groet,
Reinboud

Plaats reactie: