Kosten van verkeersongevallen SWOV maart 2014

29-10-2016

Achtergrond
- Er vielen in 2015 621 doden in het verkeer. Daarnaast zijn er ook rond de 20.000 ernstig verkeersgewonden, de nodige slachtoffers met lichter letsel en ongevallen met alleen materiële schade.
- Het eerste onderzoek naar deze kosten was in 1985. Databronnen, rekenmodellen en definities van deze kosten zijn in de loop der jaren steeds verbeterd
- Verkeersongevallen leiden tot allerlei maatschappelijke kosten zoals medische kosten en productieverlies. In 2009 bedroegen de totale kosten van verkeersongevallen 12,5 miljard euro;-
- Deze kosten zorgen er ook voor dat het verbeteren van verkeersveiligheid veel aandacht heeft en krijgt in het maken van het mobiliteitsbeleid (verkeersbeleid)
- Kosten komen neer op omgerekend 2,6 miljoen euro per dodelijk slachtoffer, 280.000 euro per ernstig zwaargewonde en 9000 euro per lichtgewonde

Waarom wordt onderzoek gedaan naar kosten van verkeersongevallen?

- Resultaat wordt gebruikt bij beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie
- Om een vergelijking te maken met kosten uit andere beleidsterreinen. Op basis daarvan kunnen prioriteiten worden gesteld waaraan het geld uitgegeven wordt
- Om internationale vergelijkingen te maken van de kosten van verkeersongevallen
- Om kosten-batenanalyses te maken. Deze zetten informatie over kosten, effecten en baten van verkeersveiligheidsmaatregelen op een rijtje en laten zien wat het oplevert voor de maatschappij

Welke type kosten van verkeersongevallen zijn er?

Verkeersongevallen leiden tot allerlei maatschappelijke kosten zoals:
- medische kosten; behandeling van slachtoffers ziekenhuis, revalidatie, geneesmiddelen, aanpassingen voor gehandicapten
- productieverlies; tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid slachtoffers of geheel wegvallen van overleden slachtoffers
- immateriële schade; verlies aan kwaliteit van leven, leed voor slachtoffers en hun naasten, pijn verdriet
- materiële schade; beschadiging van goederen, voertuigen, lading, straatmeubilair
- afhandelingskosten; afhandeling van ongevallen en ontstane schade door brandweer, politie, verzekeraars
- filekosten; tijdverlies en economische waarde van tijdverlies.

Maatschappelijke kosten van verkeersongevallen

Soort kosten
- Medische kosten 352 miljoen euro
- Materiële kosten 3.866 miljard euro
- Afhandelingskosten 1.293 miljard euro
- Productieverlies 924 miljoen euro
- File kosten 300 miljoen euro
- Immateriële kosten 5.761 miljard euro
- Totale kosten 2009 12.496 (= 12 miljard)

Discussie over immateriële kosten

In de tabel is te zien dat immateriële kosten hoog zijn. Deze kosten zijn een belangrijke kostenpost in de totale kosten als gevolg van verkeersongevallen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor deze kosten en wordt gezocht naar een goede manier om deze kosten in geld uit te drukken. Er wordt hier nog steeds onderzoek naar gedaan.

Het is lastig om vergelijkingen te maken bijvoorbeeld met andere landen. Er zitten verschillen in de berekeningsmethode en kosten die wel/niet meetellen. Hierdoor lopen de kosten per verkeersdode in Europa per land nogal uit elkaar.

De LOV volgt deze discussie ook en wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

Link naar de volledige factsheets (SWOV):

Kosten verkeersonveiligheid
Kosten-baten analyse
Immateriële kosten

Plaats reactie: