Alcoholslot

14-09-2015

​Aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
08-09-2015

De LOV volgt met grote belangstelling de discussie over het alcoholslot. We zijn blij dat uw leden veel belang hechten aan preventieve maatregelen om onnodige verkeersslachtoffers te voorkomen. Immers, de meeste verkeersdelicten met dodelijke afloop of levenslange verwondingen worden gepleegd door veelplegers die weinig respect voor het leven van hun medemens tonen en veelvuldig te hard rijden en/of met teveel alcohol of drugs achter het stuur kruipen en daarmee van hun auto een moordwapen maken.
Uit het verslag van uw vergadering op 28 mei jongstleden maken wij op dat u nog twijfelt over de invoering van een verplicht alcoholslot "omdat recentelijk iemand heeft aangegeven dat hij midden op de weg stil kwam te staan." De leverancier van het slot ,Dräger, stelt dat het twee keer is voorgekomen dat een auto op deze wijze gedwongen werd te stoppen. De kans hierop is echter zeer gering en staat niet in verhouding tot het aantal ernstige ongevallen door alcoholmisbruik. De slachtoffers en hun familie heeft vaak levenslang. Hun lijden is onbeschrijflijk. En het stoppen van een auto met alcoholslot is te vergelijken met met de 14.000 auto's die, volgens de informatie van de ANWB, dit jaar tot stilstand kwamen doordat ze zonder benzine, LPG of diesel kwamen te staan. De auto houdt dan op met rijden en kan in de meeste gevallen nog behoorlijk naar de kant worden gereden.
Wij zijn met u van mening dat door sturing van risicovol gedrag met behulp van moderne technologie het aantal zware verkeersdelicten aanzienlijk is terug te dringen. En ja, wij vinden het ook jammer dat de kosten van een verplicht alcoholslot voor de dader hoog zijn. Maar los van de emotionele schade en trauma's die personen oplopen zijn de kosten voor de maatschappij veel hoger. Volgens de SWOV kost de verkeersveiligheid alleen al voor Nederland 12-13 miljard per jaar. De zwaargewonden nemen hierbij al de helft voor hun rekening.
De vrienden van de LOV hopen dan ook van harte dat u kiest voor de verplichte aanschaf van het alcoholslot bij veelplegers.

Elly Winkel,

voorzitter LOV

Plaats reactie: