Doneren Verkeersslachtoffers

e hebben de drukst bezochte bijeenkomst voor verkeersslachtoffers en nabestaanden. Als stichting zonder winstoogmerk en zonder leden die een verplicht bedrag moeten betalen, zijn we uiteraard afhankelijk van donaties om de kosten te dekken.
We hebben nogal wat vaste lasten zoals de websitehosting , secretariaat-kosten, reclame-materiaal, reiskosten, verblijfskosten, telefoon-kosten, hulpverlenings-kosten en kosten voor lotgenoten-contactdagen zoals de zomercontactdag en de Herdenking Verkeersslachtoffers voor nabestaanden.. Met uw gift kunnen wij iets extra's doen voor verkeersslachtoffers en nabestaanden.
We zijn dan ook blij met elk bedrag, groot of klein, dat u kunt missen. Zonder donaties van bedrijven en partikulieren kunnen wij niet bestaan.
We streven naar een " CLUB VAN 100" . 100 donaties van partikulieren of bedrijven die in 1 jaar minimaal 100 euro storten. U vindt ze onder het ANBI logo.
Via de link van de Belastingdienst kunt u een ANBI status checken


Namens alle verkeersslachtoffers en nabestaanden, bijvoorbaat hartelijk dank.
Als u wilt kunt u uw gift via een e-mail laten weten aan info@l-o-v.nl

CLUB VAN 100

1: Engie Nederland 2: Slangen Reizen

Donaties zijn welkom op ING rekeningnummer:

NL 53 INGB 0006 66 16 08 ten name van:
Stg Landelijke organisatie verkeersslachtoffers te Den Haag

Geef gratis: de belastingdienst gaf ons de ANBI status. Giften aan ons mag u van de belasting aftrekken onder
RSIN 8550.33.836