Doneren Verkeersslachtoffers

e hebben de drukst bezochte bijeenkomst voor verkeersslachtoffers en nabestaanden. Als stichting zonder winstoogmerk en zonder leden die een verplicht bedrag moeten betalen, zijn we uiteraard afhankelijk van donaties om de kosten te dekken.
We hebben nogal wat vaste lasten zoals de websitehosting , secretariaat-kosten, reclame-materiaal, reiskosten, verblijfskosten, telefoon-kosten, hulpverlenings-kosten en kosten voor lotgenoten-contactdagen zoals de zomercontactdag en de Herdenking Verkeersslachtoffers voor nabestaanden.. Met uw gift kunnen wij iets extra's doen voor verkeersslachtoffers en nabestaanden.
We zijn dan ook blij met elk bedrag, groot of klein, dat u kunt missen. Zonder donaties van bedrijven en partikulieren kunnen wij niet bestaan.
De namen van donateurs laten wij een jaar lang hieronder staan, tenzij u vermeld dit niet te willen.. U vindt ze onder het ANBI logo onderaan deze pagina. De ANBI- status die wij hebben houdt in dat wij geen belasting verschuldigd zijn en u giften van de belasting mag aftrekken.
Via de link van de Belastingdienst kunt u een ANBI status checken


Namens alle verkeersslachtoffers en nabestaanden, bijvoorbaat hartelijk dank.
Als u wilt kunt u uw gift via een e-mail laten weten aan info@l-o-v.nlDe chauffeurs van Engie Nederland. Mw.Linssen-Hopman, naar aanleiding van het overlijden van haar moeder, een kind dat 60 jaar geleden blijvend invalide werd door aanrijding. Wil Marelis, levenslang invalide slachtoffer. Mw. Brocken-de Geus. Fonds slachtofferhulp. Provincie Zeeland.

Donaties zijn welkom op ING rekeningnummer:

NL 53 INGB 0006 66 16 08 ten name van:
Stg Landelijke organisatie verkeersslachtoffers te Teteringen.

Geef gratis: de belastingdienst gaf ons de ANBI status. Giften aan ons mag u van de belasting aftrekken onder
RSIN 8550.33.836